garantie van jacuzzi, spas en zwemspas 

 

Garantie wordt verleend aan de originele kopers van Badenwereld.

 

De garantiedatum is vanaf de datum van aankoopfactuur.

 

3 JAAR STRUCTURELE GARANTIE en SCHAALOPPERVLAK

schelpconstructie (RVS frame of aluminium frame) is gegarandeerd tegen defecten in vakmanschap en materialen gedurende 5 jaar.

 

De kuip van de spa heeft een garantie voor het geval van blaarvorming of luchtbellen, Osmose 

Spa schelp wordt pro rata berekend op basis van de volgende afschrijving:

binnen het eerste jaar:           100% vervanging, een gloednieuwe spa maken als volledige vervanging

Tweede jaar:                              50% van de totale prijs als compensatie 

Derde jaar:                                 20% van de totale prijs aan onderhouds pruduckten ter compensatie

 

2 JAAR GARANTIE voor alle niet bewegende delen en tegen lekkage van het leidingwerk

 

2 JAAR GARANTIE voor alle apparatuur en  bewegende delen.

De elektronische componenten, met name de controller, verwarming, pompen, ventilator zijn gegarandeerd tegen storingen als gevolg van defecten in het materiaal of vakmanschap. Badenwereld behoudt zich het recht voor om elektronische componenten te vervangen door fabrieksonderdelen. Badenwereld garandeert dat de door hun nieuw geleverde en geïnstalleerde spa gedurende een periode van een jaar niet zal lekken door defecten voor wat betreft materialen en vakmanschap. Deze garantie dekt met name lekkage van de wandarmatuur, jet-onderdelen, interne buizen, interne gelijmde onderdelen, draineerbuizen, slangen en alle verlijmde delen.

Alleen filters en ozonators vallen niet onder deze garantie.

 

Deze garantie is ongeldig als de spa is blootgesteld aan verkeerd gebruik, misbruik, onjuiste installatie, onjuiste chemicaliën, onjuist onderhoud of doorboringen, onvoldoende afdekking de spa/zwemsp dient na gebruik te worden afgesloten 

Commercieel of professioneel gebruik van de producten is uitgesloten van deze garantie.

Indien een probleem zich voordoet en men wil aanspraak maken op de garantie dan dient men zich binnen 10 dagen te wenden tot ons met een duidelijke omschrijving en eventueel foto's van het garantieprobleem.

Badenwereld is niet verantwoordelijk bij eigen transport en installatie.

Badenwereld is niet verantwoordelijk voor verwijdering en/of herinstallatie of enig ander werk bij defecten en bijbehorende kosten voor het verkrijgen van garantieservice.

Alle kosten voor verwijdering of herinstallatie van de spa of andere onderdelen vallen niet onder deze garantie.

De garantie is altijd beperkt tot materiaal- en fabrieksfouten.

garantie vervalt wanneer men de door ons voorgestelde onderhouds adviezen niet worden nageleefd 

 

Vereisten voor garantieproces:

Het serienummer van de spa (staat op het naamplaatje aan de kant van de controller).

Een grondige omschrijving van het probleem.

Foto's van het probleem (indien van toepassing), of video, fotografeer de hele spa,

Neem binnen 10 dagen na het ontstaan ​​van het probleem schriftelijk of persoonlijk contact op met Badenwereld.

Gebruik alle redelijke middelen om de spa tegen verdere schade te beschermen.

 

disclaimer

Beschadiging ten gevolge van ondeskundig gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemens-waardig beïnvloeden vallen niet onder de garantie. Garantie vervalt tevens bij reparatie door niet door ons erkende installateurs en/of gebruik van niet originele onderdelen. Noch de leverancier noch de verkoper zijn verantwoordelijk voor een verkeerde installatie, verkeerd gebruik of wijzigingen uitgevoerd door de koper. Onder wijzigingen wordt elke handeling verstaan die tot een defect kan leiden van de spa of een onderdeel ervan, of die het besturingssysteem onveilig maakt. Schade veroorzaakt door een onjuist draagvlak wordt niet door de garantie gedekt. De eigenaar van de spa is te allen tijde verantwoordelijk voor de juiste toestand van het draagvlak. Onder verkeerd gebruik wordt elk gebruik van de spa verstaan dat niet overeenstemt met de handleiding of gebruik van de spa voor doeleinden waar deze niet voor ontworpen is. Hiertoe behoren o.a.: gebruik van de spa dat niet bestemd is voor privédoeleinden; gebruik van de spa waarbij de watertemperatuur boven het maximumbereik stijgt; schade als gevolg van een vuil, verstopt of verkalkt filter; schade veroorzaakt door trichloor- en zuurhoudende vloeistoffen of ander ongeschikte onderhoudsproducten; schade aan de kuip of onderdelen van de spa veroorzaakt door een verkeerd wateronderhoud; schade veroorzaakt door vorst; schade veroorzaakt aan de kuip door een lege spa zonder afsluiting in de zon te laten staan.